• NEPAL WEATHER

    भौतिक प्रगति १४ प्रतिशत, ५१ करोड खर्च

    महानगरले रंगशालाको भौतिक प्रगति मूल्यांकन गर्न शघन शहरी विकास आयोजना र आर्थिक प्रगति मूल्याकंन गर्न नेपाल चार्टड् एकाउन्टेड संस्थालाई जिम्मा दिएको थियो ।

    Reviews 12,Jan,2022 by 85